دانلود فایل فلش Hyundai Seoul 5 MT6580 مخصوص قلش تولز  

دانلود فايل فلش Hyundai Seoul 5 MT6580 مخصوص قلش تولز


فايل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Hyundai seoul 5دارای فايل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6580مشخصه فايل و صفحه نمایشگر alps-mp-m0.mp1-V2.34_droi6580.we.m_P50مشخصه پریلودر preloader_wf581l_zthx_hy.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فايلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخری

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز  

دانلود فايل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز


فايل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Hyundai seoul S6دارای فايل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6737Mمشخصه فايل و صفحه نمایشگر alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24مشخصه پریلودر preloader_f162wp_zthx_gx368_cp.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فايلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرا

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز  

دانلود فايل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز


فايل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Hyundai seoul S6دارای فايل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6737Mمشخصه فايل و صفحه نمایشگر alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24مشخصه پریلودر preloader_f162wp_zthx_gx368_cp.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فايلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرا

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش گوشی HYUNDAI Seoul MT6737m مخصوص فلش تولز  

دانلود فايل فلش گوشی HYUNDAI Seoul MT6737m مخصوص فلش تولز


فايل فلش اورجینال و بدون دستکاری گوشی HYUNDAI Seoul پردازنده MT6737m قابل فلش با فلش تولزدارای تمام پارتیشن ها cache - userdata مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فايلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش تبلت ساینا جی ال ایکس MT6580 مخصوص فلش تولز  

دانلود فايل فلش تبلت ساینا جی ال ایکس MT6580 مخصوص فلش تولز


فايل فلش مخصوص و شرکتی تبلت سایناپردازنده MT6580دارای تمام پارتیشن هامهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فايلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نماییددانلود فلش تولزBrand : GLXProdName : SainaProdModel : SainaDevice : SainaAndroidVer: 6.0MTKxCPU : MT6580MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp1-V2.52_mt8321.tb.m_P72[Read Ok] : preloader_mt8321_tb_m.bin[Read Ok] : items.img[Read Ok] : lk.bin[Read Ok] : boot.img[Read Ok]

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش CCIT T5pro MT6580 مخصوص فلش تولز  

دانلود فايل فلش CCIT T5pro MT6580 مخصوص فلش تولز


فايل فلش اورجینال گوشی CCIT T5pro همراه با فايل ترمیم بیس باند و ترمیم سریال مخصوص دانگل CM2پردازنده MT6580 قابل فلش با نرم افزار فلش تولزفايل اورجینال و دارای تمام پارتیشن هابدون باگ و ایرادقبل از دانلود به عکس ها و اینو گرفته شده توجه کنید سپس اقدام به خرید نماییدنکته: برای فلش زدن گوشی ویروسی یا روی آرم نیازی به فول فلش نیست کافیست تیک هایAndroid , cache , userdata را بگذارید و فلش نماییدبرای فول فلش

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش Oale X3 MT6580 مخصوص فلش تولز  

دانلود فايل فلش Oale X3 MT6580 مخصوص فلش تولز


فايل فلش اورجینال و بدون دستکاری گوشی oale x2 پردازنده MT6580 قابل فلش با فلش تولزدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataاین مدل از گوشی دارای 3 ال سی دی متفاوت میباشد که که برای راحتی شما تمامی رام های مربوط به Oale x3  را آپلود کرده ایمآی سی فلش H9CKNNN8GTMPLR_NUHورژن های ال سی دیst7703_dsi_vdo_common otm1289a_dsi_vdo_common ili9881_dsi_vdo_commonمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فايلsystem , cache , userdata&

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش گوشی چینی D305 lmkj MT6580 مخصوص فلش تولز  

دانلود فايل فلش گوشی چینی D305 lmkj MT6580 مخصوص فلش تولز


فايل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی D305 lmkjدارای فايل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6580مشخصه فايل و صفحه نمایشگر ALPS.L1.MP6.V2_6580.WEG.Lمشخصه پریلودر preloader_aeon6580_weg_l_l18.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فايلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نس

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش گوشی sky platinum 6.0 MT6580 مخصوص فلش تولز  

دانلود فايل فلش گوشی sky platinum 6.0 MT6580 مخصوص فلش تولز


فايل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح sky platinum 6.0دارای فايل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6580مشخصه فايل و صفحه نمایشگر SKY_Platinum6.0_SW_VN_V13_20160510مشخصه پریلودر preloader_s206_jz01.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فايلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخ

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش A8 2016 MT6580 طرح اصلی مخصوص فلش تولز  

دانلود فايل فلش A8 2016 MT6580 طرح اصلی مخصوص فلش تولز


فايل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی GALAXY A8 ⑥ 2016بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2پردازنده MT6580مشخصه فايل و صفحه نمایشگر ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69مشخصه پریلودر preloader_gxq6580_weg_l.binدارای تمام پارتیشن ها cache - userdataمهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فايلsystem , cache , userdata  را فلش نماییدبرای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید اینفو گرفته

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1